Kolejna SMOGowa akcja Policji (Katowice)

W ostatnim czasie policja poinformowała o kolejnej akcji, która prowadzona była w Katowicach. Główny jej powód, to katastrofalna jakość powietrza – według www.airly.pl w Katowicach czy Warszawie dopuszczalne normy przekroczone są 6-9 razy.

Policjanci z katowickiej drogówki prowadzili wczoraj akcję „SMOG”. Podczas działań sprawdzali stan techniczny pojazdów, a w szczególności zwracali uwagę, czy pojazdy spełniają wymagania w zakresie ochrony środowiska. Funkcjonariusze skontrolowali łącznie 356 samochodów. Zatrzymali 70 dowodów rejestracyjnych w związku z naruszeniem przepisów związanych z ochroną środowiska.

http://katowice.slaska.policja.gov.pl/k14/informacje/wiadomosci/251541,Akcja-quotSMOGquot-w-Katowicach.html

Oczywiście pojazdy powinny spełniać normy spalania, być wyposażone w filtry cząstek stałych czy katalizatory. Jednak to właśnie stało się normą – ich brak i zmodyfikowane oprogramowanie w pojazdach. Czy jest to rozwiązanie? Podejmiemy ten temat na podstawie kilku przypadków pojazdów w najbliższym czasie, aby wskazać, że nie są problemem filtry – co zużyte silniki, które powodują ich awarię.

Tymczasem przypomnijmy, w jaki sposób Policja sprawdza spaliny. Wykorzystywane jest urządzenie, które wskazuje, jakie są spaliny. Na tej podstawie wykonujący czynności sprawdzające Policjant może skierować pojazd na dodatkowe Badanie techniczne – jednocześnie zatrzymując Dowód rejestracyjny. Można go odzyskać go zrobieniu Badań.

Policja w Warszawie wyposażona jest w:
– Analizator spalin model Auto 4-1/MID
– Dymomierz model DS2PC
– „Sonometr” – w skład zestawu wchodzi m. in.: miernik DLM-110S z programem AS-200 RAPTORa
Posługując się posiadanym sprzętem kontrolowane są pojazdy i kierowane na dodatkowe Badania. Jak wspomnieliśmy, powoduje to spore problemy wychwyconym użytkownikom pojazdów. Ponowne Badanie, udanie się do Urzędu po Dowód, koszty i czas.

Podstawa prawna

Art. 66. ust. 1, pkt 3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128 z późn. zm.) stanowi, że pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych.

§ 9. 1. Pojazd powinien być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby: 1) w spalinach pojazdu z silnikiem o zapłonie iskrowym zawartość tlenku węgla (CO), węglowodorów (CH) i współczynnik nadmiaru powietrza λ (lambda) nie przekraczały wartości podanych w tabeli „Poziomy emisji zanieczyszczeń gazowych i współczynnika nadmiaru powietrza λ”, stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia, z tym że:
a) dla pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy do dnia 31 grudnia 1996 r., wyposażonego w silnik o pojemności skokowej poniżej 700 cm3, dopuszcza się wartości określone w kolumnie 5 tabeli załącznika nr 2 do rozporządzenia;
b) dla pojazdu, dla którego w świadectwie homologacji potwierdzono wartości wyższe, stanowiące dla tego pojazdu kryterium oceny, wartości podanych w kolumnach 6, 7, 8, 9, 10 i 11 tabeli załącznika nr 2 do rozporządzenia nie stosuje się;
c) wymagania dotyczące współczynnika nadmiaru powietrza λ (lambda) stosuje się do pojazdu wyposażonego w odpowiednią sondę.
2) zadymienie spalin pojazdu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, mierzone przy swobodnym przyspieszaniu silnika w zakresie od prędkości obrotowej biegu jałowego do maksymalnej prędkości obrotowej, wyrażone w postaci współczynnika pochłaniania światła, nie przekraczało: 2,5 m-1, a w odniesieniu do silnika z turbodoładowaniem 3,0 m-1, a w przypadku pojazdów wyprodukowanych po dniu 30 czerwca 2008 r. nie przekraczało 1,5 m-1.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013 r. nr 32 poz. 951).

Art. 132. ust. 1. pkt 1) c) Ustawy – Prawo o ruchu drogowym określa, że policjant zatrzyma dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) w razie stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd narusza wymagania ochrony środowiska. W tym przypadku, policjant nie może zezwolić na używanie pojazdu przez kierującego.

Ciekawi jesteśmy Waszej opinii w tym zakresie – zapraszamy do dyskusji na naszym profilu serwisu.

Warto przy okazji przypomnieć pewną ikonografikę.

GIOŚ – źródła zanieczyszczeń